info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Usposabljanje za ocenjevalce projektov LEADER/CLLD in strokovno osebje pri vodilnih partnerjih

Predstavniki LAS Prlekija smo se v soboto, 1. junija, na Ptuju, udeležili drugega od treh usposabljanj ocenjevalcev projektov LEADER/CLLD in strokovnega osebja pri vodilnih partnerjih. Pravne vidike postopkov ocenjevanja je predstavila Tina Divjak, CNVOS, nato pa je potekala živahna razprava o postopku izbora projektov in merilih za ocenjevanje projektov LAS. Predstavljeni so bili trije različni pristopi k ocenjevanju, med njimi tudi pristop LAS Prlekija, razprava pa je pokazala, da ima vsak pristop svoje prednosti in slabosti.
V soboto sledi zaključno srečanje v Ljubljani, kjer bomo strnili ugotovitve obeh srečanj in pripravili priporočila. Usposabljanj, v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja, se bo udeležilo preko 60 strokovnjakov iz vseh koncev Slovenije. Namen dogodkov je prispevati h kvalitetnejšemu ocenjevanju projektov in izboljšanju postopkov ocenjevanja.

delavnica Ptuj 1. junij