info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Navodila - sklad EKSRP

Navodila za izvajanje operacij

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD, (glejte poglavje 2, 4 in 5 ter prilogo), februar

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP RS za obdobje 2014–2020, oktober 2018, posodobitev december 2020, Predstavitev pravilnika

 

Navodila za pripravo zahtevka za izplačilo

Poročilo s prilogami in vsemi dokazili se pripravi v skladu z Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (glejte poglavje 2, 4 in 5 ter prilogo)

POROČILO o izvajanju projekta (doc)

SPECIFIKACIJA STROŠKOV (xls)

Obrazec 1: Potrdilo o prejemu sredstev iz občinskega proračuna (doc)

Obrazec 2: Izjava o dovoljenju vpogleda v uradne evidence (doc)

Obrazec 3: Izjava upravičencev (doc)

Obrazec 4: Izjava o vodenju računovodstva (doc)

Obrazec 5 (samo za zavezance po ZJN3): obrazec PRP10a - JN in evidenčno naročilo (doc)

ČASOVNICA za stroške dela: časovnica (xls), časovnica - epidemija (xls), časovnica - s.p. (xls)

PRISPEVEK V NARAVI: Izjava in časovnica

Lista prisotnih - obrazec (doc)

logo prp leader eu slo barvni