info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Predstavitev

Lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija je pogodbeno partnerstvo javnega, gospodarskega in civilnega sektorja, ki je bilo ustanovljeno na pobudo osmih občin (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej) z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja Prlekije s podporo evropskih sredstev.

Vzpostavljeno partnerstvo deluje po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER/CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več evropskih strukturnih skladov, s čimer se množijo učinki izvajanja programa, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Prlekija, ki deluje že tretje programsko obdobje zapored.

V programskem obdobju 2007–2013 je LAS Prlekija sodila med večje lokalne akcijske skupine v državi. Delovala je na območju enajstih občin Prlekije (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Ormož, Razkrižje, Radenci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž in Veržej), v katerih je živelo skoraj 55 tisoč prebivalcev na površini 601 km2. Ustanovljena je bila leta 2008, za vodilnega partnerja pa je bila izbrana Prleška razvojna agencija. S pomočjo sredstev LEADER je bilo uspešno izvedenih 53 projektov v višini nekaj več kot 1 mio EUR. LAS Prlekija je bila za uspešno delo dvakrat (v letih 2012 in 2013) izbrana med pet najuspešnejših lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji in je zato prejela dodatna finančna sredstva za izvedbo projektov.

V programskem obdobju 2014–2020 se je izoblikovalo novo območje delovanja LAS Prlekija, in sicer na območju osmih občin Prlekije: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Na območju velikosti 389 km2 je živelo 38 tisoč prebivalcev. LAS Prlekija je bila za to programsko obdobje ustanovljena leta 2015, za vodilnega partnerja pa je bila ponovno izbrana Prleška razvojna agencija. Uporaba pristopa LEADER/CLLD (za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je omogočala črpanje evropskih sredstev pri dveh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), v skupni višini 3,23 mio EUR. Preko javnih pozivov LAS je bilo izvedenih 70 projektov ter še dva projekta LAS. LAS Prlekija je pridobila dodatna sredstva CLLD v višini 0,81 mio EUR za izvedbo enajstih projektov sodelovanja LAS.

 

LAS Prlekija nadaljuje svojo pot tudi v novem programskem obdobju 2021–2027

Izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD oz. lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, se nadaljuje tudi v novem programskem obdobju s podporo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Člani LAS Prlekija so izkazali interes za nadaljevanje izvajanje programa ter so 23. februarja 2023 sprejeli spremembo pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Prlekija, ki je bila naknadno spremenjena 27. 10. 2023.

Vodilni partner LAS, Prleška razvojna agencija, je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami in posamezniki, udeleženci delavnic, sestankov in strokovnih posvetov, v letu 2023 pripravil Strategija lokalnega razvoja (SLR) LAS Prlekija za obdobje 2021–2027. LAS Prlekija je bila skupaj s SLR LAS potrjena z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 23. 1. 2024, s čimer je LAS pridobila 2,37 mio EUR nepovratnih evropskih sredstev za izvedbo projektov, ki bodo spodbujali celovit in uravnotežen razvoja podeželja Prlekije v novem programskem obdobju.

 

Vizija razvoja območja LAS Prlekija

Močnejša lokalna ekonomija in lažja dostopnost do osnovnih storitev prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja, ohranjanju kulturne dediščine, naravnih virov, večji solidarnosti med družbenimi skupinami in tesnejši povezanosti območja.

 

Osebna izkaznica LAS Prlekija

Naslov: Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

Telefon št.: 02 585 13 40

E-naslovTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletna stranwww.las-prlekija.com

Predsednik LAS: Franc Čuš

Vodilni partner (VP) LAS: Prleška razvojna agencija giz

Odgovorna oseba VP LAS: Goran Šoster

Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 29. 10. 2015

Datum spremembe pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva: 23. 2. 2023 in 27. 10. 2023

Število občin: 8

Vključene občine: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej

Velikost območja LAS: 389 km²

Število prebivalcev LAS: 37.227 (SURS, na dan 1. 1. 2022)

Število članov LAS: 79 (na dan 2. 4. 2024)

Kohezijska regija: Vzhodna Slovenija

Financiranje SLR: sklad EKSRP in sklad ESRR

Številka transakcijskega računa LAS: IBAN SI 56 0234 3025 7647 853

DŠ VP: SI78103789