info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Program LEADER/CLLD

LEADER/CLLD – tj. Community-Led Local Development oz. »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« – je program, ki ga sofinancira Evropska unija za spodbujanje lokalnega razvoja »od spodaj navzgor«. V okviru tega pristopa zainteresirani lokalni prebivalci sami skupaj odločajo o tem, kako želijo izboljšati svoje območje, in se v ta namen povezujejo v t. i. lokalne akcijske skupine (LAS). Preko njih aktivno soodločajo o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

Vsaka lokalna akcijska skupina je pogodbeno partnerstvo predstavnikov javnega, civilnega in gospodarskega sektorja, ki oblikuje lastno strategijo lokalnega razvoja (SLR). Pri njeni pripravi sodelujejo člani lokalne skupnosti, ki so tako vključeni v prepoznavanje največjih gospodarskih, družbenih in okoljskih izzivov lokalnega območja ter razmišljanje o tem, kako se jih najbolje lotiti. Razvijajo projektne ideje in imajo na voljo evropska sredstva za sofinanciranje lokalnih pobud, ki so pomembne za razvoj območja, npr. naložb v nove dejavnosti, usposabljanje, ozaveščanje, varstvo okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, medgeneracijsko sodelovanje ipd. V okviru pristopa LEADER/CLLD so torej lokalni prebivalci tisti, ki upravljajo z nepovratnimi sredstvi in odločajo, kateri projekti naj bodo prednostno podprti.

Projekti so vsakič izbrani na podlagi javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja, ki ga objavi lokalna akcijska skupina in je odprt za vse, ki bi lahko s svojimi zamislimi prispevali k doseganju teh ciljev – ob upoštevanju določil in omejitev, ki so podrobneje opredeljene v uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Projekte izbirajo in potrjujejo organi posamezne lokalne akcijske skupine na podlagi transparentnega izbirnega postopka in meril, pristop pa spodbuja tudi sodelovanje med lokalnimi partnerstvi, vključno s čezmejnim, za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, krepitev medsebojnih vezi in aktivacijo novih razvojnih priložnosti.

Več o LAS Prlekija si lahko preberete tukaj. Pridružite se nam in pomagajte krojiti razvoj svojega kraja.  

Več v prispevku MKGP

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji

Vir: CLLD Slovenija