info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Članstvo

Postanite član LAS Prlekija

Lokalna akcijska skupina je odprta za nove člane skozi celotno programsko obdobje, tako da se nam lahko pridružite in prispevate k razvoju svojega kraja kadar koli – kot podjetje, javna ali zasebna ustanova, društvo ali posameznik s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Če ste pravna oseba javnega prava, društvo ali druga pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, se lahko v lokalno partnerstvo vključite tudi,  če imate sedež izven območja LAS Prlekija, vendar na njenem območju delujete.

Pridružite se tako, da izpolnite pristopno izjavo za članstvo v lokalni akcijski skupini LAS Prlekija ter jo podpisano pošljete po pošti na naslov LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, ali elektronsko na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in po telefonu na št. 02 585 13 40.

 

Pravice in dolžnosti članov LAS Prlekija

Vsak član LAS ima pravico:

 • voliti in biti voljen v organe LAS,
 • razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
 • aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 • prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
 • sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
 • uresničevati svoje interese, povezane s cilji LAS,
 • biti seznanjen z informacijami o delu in poslovanjem LAS ter
 • biti seznanjen z vsemi drugimi informacijami, povezanimi z LAS.
   

Člani LAS imajo tudi določene obveznosti, in sicer:

 • spoštovati partnersko pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 • skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in skrbeti za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
 • redno poravnati članarino v višini, kot jo določi Skupščina,
 • obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov in morebitnem nasprotju interesov,
 • posredovati informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vzdržati se dejanj, ki bi lahko škodovala interesom LAS, njenim ciljem ali njenim članom, in
 • varovati ugled LAS