info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Javni poziv za vstop v lokalno akcijsko skupino LAS Prlekija v programskem obdobju 2021–2027

POVABILO K ČLANSTVU V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS PRLEKIJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

Prleška razvojna agencija giz na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022), objavlja:

Javni poziv za vstop v lokalno akcijsko skupino LAS Prlekija v programskem obdobju 2021 – 2027

S tem poziva oziroma vabi zainteresirano javnost z območja občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, da se včlani v že obstoječe javno-zasebno partnerstvo LAS Prlekija.

Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo učinki izvajanja, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Prlekija. Tudi za programsko obdobje do 2027 je predvideno sofinanciranje iz dveh evropskih skladov:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSPR) in
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Pogodbeno partnerstvo LAS Prlekija je sestavljeno po tripartitnem načelu iz javnega, gospodarskega in civilnega sektorja. V LAS se lahko vključijo organizacije in posamezniki s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Pravice članov LAS:

 • voliti in biti voljeni v organe LAS,
 • razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
 • aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 • prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
 • sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
 • uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
 • biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
 • biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezanimi z LAS.

Obveznosti članov LAS:

 • spoštovati pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 • sodelovati na sejah organov LAS,
 • skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in skrbeti za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
 • redno poravnati članarino v višini, kot jo določi Skupščina,
 • obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov in morebitnem nasprotju interesov,
 • posredovanje informacij, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vzdržati se dejanj, ki bi lahko škodovala interesom LAS njenim ciljem ali njenim članom in
 • varovati ugled LAS.

Vse partnerje LAS Prlekija, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, pozivamo, da se v spodnjem obrazcu opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju. Če želite sodelovati še naprej, vas prosimo, da izpolnite Izjavo k obnovitvi partnerstva LAS. V kolikor ne želite sodelovati, vas prosimo, da izpolnite Izstopno izjavo iz partnerstva LAS. Rok za oddajo dokumentov je četrtek, 16. 2. 2023. Novo pogodbo o delovanju LAS Prlekija bomo podpisali na Skupščini dne 23. 2. 2023. Vključili bomo lahko le tiste, ki bodo pravočasno poslali izjavo o obnovitvi članstva ali pristopno izjavo.

Vse zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS Prlekija prosimo, da izrazijo svoj interes tako, da nam pošljejo Pristopno izjavo v partnerstvo LAS po navadni ali elektronski pošti.

K partnerstvu LAS je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje. Prvi rok za oddajo pristopne izjave je četrtek, 16. 2. 2023.

Na voljo so naslednji dokumenti:

Izpolnjeno in podpisano izjavo lahko posredujete na naslov: LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer ali skenirano na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dodatne informacije: Prleška razvojna agencija giz, telefon: 02 585 13 40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


POVABILO K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV ZA ORGANE LAS PRLEKIJA ZA OBDOBJE 2023 – 2027

Na ustanovni Skupščini LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 do 2027 bomo volili člane v nove organe LAS Prlekija za obdobje 2023 - 2027. Organi LAS Prlekija so predsednik/ca, podpredsednik/ca, tri-članski nadzorni odbor in petnajst-članski upravni odbor. Pri volitvah v nadzorni in v upravni odbor je potrebno upoštevati načelo enakomerne zastopanosti treh sektorjev (javni, gospodarski, civilni).

Vabimo vas k evidentiranju kandidatov za organe LAS Prlekija. Rok za predložitev podpisanih obrazcev je do seje Skupščine LAS, 23. 2. 2023

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko posredujete na naslov: LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer ali skenirano na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dodatne informacije: Prleška razvojna agencija giz, telefon: 02 585 13 40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..