info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Javni pozivi

LAS Prlekija trenutno pripravlja podlage za izvedbo javnih pozivov za novo programsko obdobje 2021-2027 ter aplikacijo za vnos vlog na javni poziv. Prav tako ARSKTRP in MKRR pripravljajo posodobitev aplikacij za oddajo vlog in zahtevkov za EKSRP in ESRR sklad.

V letošnjem letu načrtujemo objavo dveh javnih pozivov. Za sklad EKSRP predvidoma v začetku julija (odprt do konca septembra), za sklad ESRR pa predvidoma oktobra. Tako člane LAS kot splošno javnost bomo pravočasno obvestili o odprtju javnih pozivov kot tudi o izvedbi delavnic za pripravo vlog na javne pozive.

 

V programskem obdobju 2021-2027 načrtujemo objavo 5 javnih pozivov. Na osnovi izkušenj v preteklih programskih obdobjih bomo v novi SLR razpisovali sredstva EKSRP in ESRR ločeno za specifične ciljne skupine in jim omogočili dostop do njim primernega obsega sredstev. Za društva in predlagatelje manjših projektov vrednosti od 5.000 do 10.000 EUR načrtujemo posebne in poenostavljene pogoje za prijavo projektov. Manjšemu delu investicijsko naravnanih nosilcev projektov bomo omogočili kandidiranje na investicijske projekte v vrednosti do 100.000 EUR. Nosilcem predlogov projektov z neinvesticijskimi t.i. »mehkimi« vsebinami bomo omogočili pridobitev podpore v višini od 10.000 do 50.000 EUR.