info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Publikacije

Programsko obdobje 2021-2027

V pripravi.

 

 

Programsko obdobje 2014-2020

 

Brošura LAS Prlekija

 

Monografija: Zadružništvo na Slovenskem. Med preteklostjo in izzivi sedanjosti. (projekt sodelovanja LAS Živa dediščina)

 

Monografija Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji