info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Območje delovanja

Lokalna akcijska skupina Prlekija zajema osem občin ob desnem bregu reke Mure (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej), ki se umeščajo v dve upravni enoti (Gornja Radgona in Ljutomer). Območje LAS Prlekija se razprostira na 388,7 km² površine in ima 37.227 prebivalcev (SURS, na dan 1. 1.  2022). Zajema tri mesta – Ljutomer, Gornjo Radgono in Radence – ter skupno 169 naselij.

Obmurski ravninski del se proti vzhodu in jugovzhodu zlagoma dviguje v gričevnat svet Slovenskih goric, ki podobno kot Mura povezuje Slovenijo s sosednjima Avstrijo na severozahodu in Hrvaško na jugovzhodu Prlekije. Tu najdemo zelo rodovitna tla, zasejana v glavnem s poljščinami, območje pa je prepoznavno tudi po odličnih sadjarskih in zlasti vinogradniških legah. Gričevnat svet krasijo izjemni vinogradi, ki jih v celoto povezujejo tri vinsko-turistične ceste, ki vabijo v deželo bogastva okusov pristne domače kapljice in gostoljubnih domačinov. Poleg tega je v Prlekiji na voljo kar troje term: Terme Banovci, Bioterme Mala Nedelja in Zdravilišče Radenci.

Prlekija je območje, izjemno bogato z naravnimi vrednotami. Nižinski poplavni svet ob desnem bregu reke Mure, Radgonsko-Kapelske gorice, Boreci, Grabonoš ter Stanetinski in Kupetinski potok so območja, uvrščena v Naturo 2000, saj nudijo življenjski prostor številnim drugod ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Med naravne bisere območja sodita krajinska parka Jeruzalem in Radgonsko-Kapelske gorice.