info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Projekti

Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija 2021-2027 bomo skladno z določbo člena 34 (1)(b) Uredbe 2021/1060/EU izvajali na tri načine. Preko javnih pozivov LAS, preko projektov, katerih upravičenec bo LAS in preko projektov sodelovanja LAS. Vsakemu načinu prirejamo izbrane ukrepe glede na zaznane prioritete, glede na smiselnost in glede na programsko usklajenost z nadrejenimi dokumenti na državni in evropski ravni. Izvajajo se projekti z dodano vrednostjo za območje LAS, prepoznano in opredeljeno v Strategiji lokalnega razvoja.