info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Prlekija je eden ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Prlekija.

Namenjena je uresničevanju lokalnih potreb in preoblikovanju priložnosti v razvojne potenciale.

V nastajanje Strategije lokalnega razvoja se je vključilo preko 100 organizacij in posameznikov. V januarju 2016 je vodilni partner, Prleška razvojna agencija giz, oddal Strategijo lokalnega razvoja v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odločba o potrditvi LAS Prlekija in Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 (SLR) je bila s strani pristojnih ministrstev izdana konec oktobra 2016.

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 (pdf) - priprava januar 2016, sprejeta 19. 10. 2016

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020- 1. sprememba (pdf) - priprava november 2019, sprejeta 24. 4. 2020

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020- 2. sprememba (pdf) - priprava marec 2021, sprejeta 10. 8. 2021

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020- 3. sprememba (pdf) - priprava december 2022, sprejeta 19. 4. 2022