info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Vodilni partner

Vodilni partner LAS Prlekija – član, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, organizira delovanje LAS ter opravlja vrsto drugih nalog – je Prleška razvojna agencija, ki je naloge in aktivnosti vodilnega partnerja LAS Prlekija uspešno opravljala že v preteklih dveh obdobjih izvajanja programa LEADER/CLLD ter prispevala k lažji dostopnosti in hitrejšemu pridobivanju podpor, katerih so bile deležne organizacije in posamezniki na območju LAS Prlekija.

V obdobju svojega delovanja (od leta 1998) je Prleška razvojna agencija uresničila več večjih razvojnih projektov, s katerimi se je uveljavila v širšem slovenskem prostoru na področjih spodbujanja razvoja turizma in malega gospodarstva, razvoja podeželja, varstva okolja in čezmejnega sodelovanja. V tem času je dodobra utrdila poslovne vezi v ožjem in širšem okolju znotraj države ter mednarodne povezave z avstrijskimi, madžarskimi in hrvaškimi partnerji. Skozi leta delovanja se je razvila v institucijo, ki je sposobna voditi večje in zahtevnejše projekte, zlasti v okviru evropskih programov, pred kratkim pa je uvedla tudi nov program razvoja turizma.

Po Zakonu o gospodarskih družbah je Prleška razvojna agencija registrirana kot neprofitno gospodarsko interesno združenje z namenom pospeševanja lokalnega razvoja. To poslanstvo je v vseh letih svojega delovanja uspešno opravljala.