info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Uspešno zaključen projekt sodelovanja LAS "Incoming agencija"

Projekt sodelovanja LAS z naslovom Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe - Incoming agencija je povezal šest lokalnih akcijskih skupin na širšem območju Prlekije, Podravja in Slovenskih goric z željo po izboljšanju turistične prepoznavnosti območja in trženju turističnih storitev. Partnerske LAS smo, na čelu z vodilnim partnerjem LAS Ovtar Slovenskih goric, ustanovile sprejemno turistično agencijo Sončni vzhod, da bi na območje Prlekije, Slovenskih goric, Ptujskega in Dravskega polja ter obronkov Pohorja privabile večje število obiskovalcev.
V okviru projekta smo s pomočjo zunanjih sodelavcev analizirali obstoječe integralne turistične produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer smo vključili ponudnike in zainteresirane deležnike v oblikovanje ponudbe za trženje. Deležnike smo seznanili s sodobnimi trendi s področja turizma, usposobili turistične vodnike, predstavili sisteme dobre prakse ter skupaj določili top-produkte, na katerih bomo gradili prepoznavnost. Za promocijo smo oblikovali prodajno spletno stran www.soncni-vzhod.si, posneli promocijske filme, pripravili tiskovine in optimizirali digitalno informiranje. Novoustanovljena agencija je obstoječe in prepoznavne turistične produkte dodatno obogatila z butičnimi turističnimi deležniki s področja gastronomije, nastanitev in doživetij, s katerimi skupaj razvijamo turizem in prodajamo turistične vsebine. 
Projekt je sofinanciran s sredstvu EU v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.