info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev LAS in predstavitev Uredbe CLLD

srecanje predsednikov las

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) je potekalo 16. januarja na območju LAS Od Pohorja do Bohorja v organizaciji Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Dogodka se je udeležil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen pristopa LEADER/CLLD. Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja z Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, je povedala, da lahko lokalne akcijske skupine v januarju pričakujejo potrditve strategij lokalnega razvoja in s tem samih LAS. Mag. Roman Medved, predsednik DRSP, je opisal vlogo DRSP pri uveljavljanju interesov LAS.

V strokovnem delu posveta so predstavniki Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani predstavili projekt Rebound – spodbujanje prožnosti v podeželskih skupnostih. Več informacij o projektu je na voljo tej povezavi.

V zadnjem delu srečanja sta predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Podpora za izvajanje pristopa LEADER/CLLD se dodeljuje iz dveh skladov - EKSRP (organ upravljanja: MKGP) in ESRR (organ upravljanja: MKRR).

Predstavitev ključnih členov Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 je na voljo TUKAJ.