info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Objava Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

clld2226822 medium2000.jpg

V Uradnem listu, dne 22. 12. 2023, je bila objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027, ki je dostopna na TEJ POVEZAVI.

Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027, v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Z Uredbo se določa namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD.

Več informacij je na voljo v novici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je dostopna TUKAJ.

V prihodnjih tednih bo ekipa vodilnega partnerja Uredbo CLLD natančno preučila ter vas obvestila o vseh podrobnostih.