info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Potrjena je Strategija LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 – 2027

dokument

LAS Prlekija je prejela odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero sta odobrena LAS Prlekija ter Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 - 2027 (SLR).

Za izvajanje strategije lokalnega razvoja bo LAS Prlekija upravičena do koriščenja podpore v višini 1,29 mil EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,07 mil EUR sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRR), skupaj 2,36 mil EUR.

V nastajanje Strategije lokalnega razvoja se je v 2023 vključilo preko 100 organizacij in posameznikov.

Vodilni partner LAS - Prleška razvojna agencija pripravlja pravila izbirnega postopka in merila za izbor projektov, nato sledi priprava javnih pozivov in potrjevanje pripravljene dokumentacije na upravnem odboru in na skupščini LAS Prlekija.

Potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 – 2027 je objavljena TUKAJ.