info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Člani LAS Prlekija soglasno sprejeli smernice za novo programsko obdobje

IMG 20240402 170442

Na odlično obiskanih sejah Upravnega odbora in Skupščine LAS Prlekija, ki sta potekali 2. aprila 2024 na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, so člani obeh organov LAS soglasno potrdili poročilo o nadpovprečno dinamičnem in uspešnem delovanju LAS Prlekija v letu 2023 ter sprejeli načrt aktivnosti za leto 2024, v katerem med drugim načrtujemo objavo dveh javnih pozivov za izbor projektov, prvega pred poletjem, drugega jeseni. Člani so pozdravili ključne spremembe in poenostavitve, ki jih prinaša nova Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, ter sprejeli spremembe Poslovnika o delu LAS, ki je prilagojen novemu programskemu obdobju. Omenjeno poročilo in načrte je na predhodni dopoldanski seji potrdil tudi Nadzorni odbor LAS Prlekija.