Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko

Naziv operacije:

Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko
Akronim operacije: Most
Nosilec operacije: Občina Razkrižje
Partnerji operacije: /
Povzetek operacije: »Salejkov« most je pomemben konstrukcijski objekt, ki služi premostitvi reke Ščavnice. Večkratna neurja in s tem povišan vodostaj (včasih tudi poplave) reke Ščavnice so zraven splošne obrabljenosti in starosti, ta lesen most močno poškodovali, kar predstavlja nevarnost za promet po mostu in ogrožanje življenj, poleg tega pa negativno vpliva na okolje, naravo in razvoj celotnega območja.
Predmet operacije je celovita obnova in ureditev dostopne infrastrukture v naselju Šafarsko (obnova lesenega »Salejkovega« mosta čez reko Ščavnico, oblaganje brežine z lesenimi piloti na občinski javni poti 724851), postavitev zelenih didaktičnih in gibalnih elementov, sočasna promocija in obveščanje javnosti o operaciji, osveščanje o pomenu lesa in njegove uporabe) ter ureditev lastniških in zemljiško knjižnih razmerij zemljišč, ki tvorijo lokacijo z izvedenimi ukrepi varovanja narave.
Glavne aktivnosti operacije:
  • Celovita obnova lesenega »Salejkovega« mosta čez reko Ščavnico v naselju Šafarsko, od ideje do izvedbe;
  • Ureditev brežine na občinski javni poti JP 724851 v naselju Šafarsko z lesenimi piloti;
  • Postavitev zelenih didaktičnih in gibalnih elementov;
  • Osveščanje o pomenu lesa in njegove uporabe, ki obsega izvedbo delavnice za mlade in nabavo naravnih igrač MOST;
  • Promocija in obveščanje javnosti o operaciji;
  • Nakup zemljišč ter ureditve mej in parcelacije, ki tvorijo lokacijo z izvedenimi ukrepi varovanja narave.
Splošni cilj: Varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Specifični cilj: Izboljšanje varovanja narave in naravnih virov s pomočjo ekoremediacij
Kazalnik: Število lokacij z izvedenimi ukrepi varovanja narave: 1
Celotna vrednost operacije: 75.116,07 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 49.773,62 EUR
Več informacij:

www.razkrizje.si


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault