Potrjeni projekti - 4. javni poziv

POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV NA 4. JAVNEM POZIVU LAS PRLEKIJA(pdf)

  Naziv / akronim projekta Vlagatelj / nosilec projekta Partnerji Sklad Ukrep Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje v EUR Status projekta
1 Prleška spletna tržnica SMRK, Mojca Tomišić, s.p.  / ESRR U5   13.282,17 v izvajanju
2 GROZD Elmitel d.o.o. Elmibit d.o.o.  ESRR U8  49.999,20  zaključen 30.10.2020
3 POINT NATURA 2000  Občina Veržej Zavod Marianum Veržej, Turistično društvo Veržej  ESRR   U18 45.000,00 

zaključen 30.10.2020

  SKUPAJ         108.281,37