Potrjeni projekti - 2. javni poziv

POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNEM POZIVU LAS PRLEKIJA(pdf)

  Naziv / akronim projekta Vlagatelj / nosilec projekta Partnerji Sklad Ukrep Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje v EUR Status projekta
1 Zaposlitveni center Ljutomer (povezava) Društvo varnega zavetja Pomurja Kreativna zadruga za izobraževanje, usposabljanje in kreiranje novih delovnih mest z.o.o., so.p., PE Ljutomer ESRR U20 35.064,60 izveden
2  Prlekija znižuje CO2 (povezava) Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o.  / ESRR U15  12.093,49  izveden
3 Plavčkova dežela (povezava) Zavod Marianum Veržej Občina Veržej, OŠ Veržej in Kulturno društvo »Slavko Osterc« Veržej ESRR U1  38.061,77  izveden
4 Most (povezava) Občina Razkrižje  / ESRR  U17 49.773,62  v izvajanju
5 Ljutomer naše mesto (povezava) Občina Ljutomer Skupina Fabrika d.o.o., Kasaški klub Ljutomer ESRR  U1  21.329,56  izveden
6 Ljutomerski kasač od A do Ž (povezava) Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Kasaški klub Ljutomer, Športne in druge dejavnosti Mitja Slavič, s.p., MESO-COOP Hanžekovič, podjetje za proizvodnjo, trgovino, import-export Veržej d.o.o. ESRR   U1 6.534,32   izveden
7 Doma pridelano sadje za lokalno prebivalstvo (povezava) BIO DAN d.o.o.  / ESRR   U7 25.957,52   izveden
8 Mačje mesto (povezava) Občina Radenci Zavod za turizem in šport Radenci, Sava turizem d.d., Zdravilišče Radenci, TD Radenci ESRR   U1  68.380,75 izveden
  Skupaj         257.196,03‬