Strokovni ekskurziji v okviru projekta Živa dediščina

Februarja smo se v okviru projekta Živa dediščina skupaj s partnerskimi LAS udeležili dveh strokovnih ekskurzij. Na prvi smo si v avstrijskem Deutschlandsbergu ogledali primere dobre prakse pri partnerskemu LAG Schilcherland, med drugim grad Deutschlandsberg ter razstavno zbirko muzeja Archeo Norico. Na drugi ekskurziji smo si partnerji projekta ogledali primere dobrih praks pri partnerskih LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ter v LAS Prlekija (ogled Centra DUO Veržej).

LAS Prlekija 2023-2027

LAS Prlekija nadaljuje svoje poslanstvo že tretje programsko obdobje zapored in vstopa v 15. leto delovanja.

Člani LAS Prlekija so na nedavni Skupščini v Gornji Radgoni sprejeli spremembe ustanovne partnerske pogodbe in potrdili izhodišča za novo programsko obdobje 2021- 2027. Lokalno partnerstvo povezuje skoraj 70 partnerjev iz 8 občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij o Ščavnici in Veržej.

Na podlagi dosedanjega uspešnega delovanja je bila naloga vodilnega partnerja LAS Prlekija v novem programskem obdobju ponovno zaupana Prleški razvojni agenciji.

Člani LAS Prlekija so po uspešnem 4 letnem mandatu izvolili novo vodstvo. Predsednik LAS Prlekija je postal Franci Čuš, podpredsednik pa Ivan Kramberger. Imenovana sta bila tudi nov 15-članski Upravni odbor in 3-članski Nadzorni odbor, v katerih so enakomerno zastopani javni, civilni in gospodarski sektor. Vsem novo izvoljenim članom iskreno čestitamo!

LAS Prlekija vabi nove člane za programsko obdobje 2021-2027 in poziva k evidentiranju kandidatov za organe LAS Prlekija za obdobje 2023 - 2027

POVABILO K ČLANSTVU V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS PRLEKIJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

Prleška razvojna agencija vabi zainteresirano javnost z območja občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, da se včlani v že obstoječe javno-zasebno partnerstvo LAS Prlekija.

Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo učinki izvajanja, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Prlekija. Tudi za programsko obdobje do 2027 je predvideno sofinanciranje iz dveh evropskih skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Pogodbeno partnerstvo LAS Prlekija je sestavljeno po tripartitnem načelu iz javnega, gospodarskega in civilnega sektorja. V LAS se lahko vključijo organizacije in posamezniki s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Vse partnerje LAS Prlekija, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, pozivamo, da se opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju. Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok v novem programskem obdobju (za nove člane) pa je četrtek, 16. februar 2023.

Javni poziv in izjavo za vstop, izstop ali obnovitev članstva v LAS Prlekija najdete na povezavi TUKAJ.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj razvijamo lokalno okolje!

 

POVABILO K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV ZA ORGANE LAS PRLEKIJA ZA OBDOBJE 2023 – 2027

Na ustanovni Skupščini LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 do 2027 bomo volili člane v nove organe LAS Prlekija za obdobje 2023 - 2027. Organi LAS Prlekija so predsednik/ca, podpredsednik/ca, tri-članski nadzorni odbor in petnajst-članski upravni odbor. Pri volitvah v nadzorni in v upravni odbor je potrebno upoštevati načelo enakomerne zastopanosti treh sektorjev (javni, gospodarski, civilni).

Vabimo vas k evidentiranju kandidatov za organe LAS Prlekija. Rok za predložitev podpisanih obrazcev je do seje Skupščine LAS, 23. 2. 2023.

Povabilo in obrazec najdete na povezavi TUKAJ.

Usposabljanje in delavnica za turistične vodnike

USPOSABLJANJA IN DELAVNICE ZA TURISTIČNE VODNIKE

LAS Prlekija v sodelovanju s petimi partnerji na širšem območju Podravja, Slovenskih goric in Prlekije sodeluje pri projektu Incoming agencija, katerega namen je ustanovitev sprejemne turistične agencije Sončni vzhod. Projekt je nastal v želji po boljši turistični prepoznavnosti območja in potrebi po trženju turističnih storitev.

K sodelovanju vabimo vse, ki želijo podeliti in razkazati našo preprosto čudovito deželo tako domačim, kot tudi tujim gostom, vodnike odprtega duha, velikega nasmeha in širokega srca. Če se najdete v opisu in si želite sodelovanja z nami, vam v sklopu projekta incoming agencije nudimo usposabljanje za turistične vodnike za omenjeno območje. Program izobraževanja je pripravila Sonja Breznik, mag. turizma, ki ima v turizmu dolgoletne izkušnje.

Usposabljanje, ki bo potekalo preko spleta, je sestavljeno iz dveh sklopov. V prvem, vsebinskem sklopu, bodo slušateljem predstavljene naslednje vsebine: načini vodenja, psihologija za turistične vodnike, etični kodeksa vodnikov, reševanje problemov in morebitnih zapletov, nastopanje in obleka ter zakonodaja s področja turizma. Drugi sklop bo namenjen izdelavi seminarske naloge in predstavitvi seminarskih nalog. Predvidenih je 6 srečanj, po dve triurni srečanji na teden, s pričetkom 23. 1. 2023 ob 17.00.

Ob koncu usposabljanja bo za slušatelje na voljo tudi praktična izkušnja, kjer bodo na enodnevni strokovni ekskurziji po vseh partnerskih območjih lahko prikazali pridobljeno znanje. Za udeležbo na strokovni ekskurziji in pridobitev potrdila o usposabljanju je potrebno plačilo kotizacije v višini 30 EUR. Poleg nadgradnje obstoječega znanja in spoznavanja območja Štajerske je namen usposabljanja tudi sodelovanje vodnikov z agencijo Sončni vzhod, ki bo pričela z delovanjem v letu 2023.

V kolikor vas zanima dodatno izobraževanje in sodelovanje z novo turistično agencijo, vas vljudno vabimo k prijavi.

Za vse informacije in prijave nas lahko kontaktirate na telefon 02 585 1340 ali nam pišete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijave zbiramo do 20.1.2023, število mest je omejeno.

Monografija - Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

V mesecu oktobru je potekal strokovni posvet »Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja« v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici. »Program LEADER vzpostavlja strukture in središča znanja na subregionalni ravni, ki sodelujejo s podpornimi institucijami na regionalni in strukturami na državni ravni.« je ena od sklepnih ugotovitev zapisana v monografiji Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji peterice raziskovalcev in članov društva: Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

Monografija je prosto dostopna tukaj

Dostop do video vsebine najdete na tej povezavi.