Projekti sodelovanja LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. Javni poziv za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. LAS Prlekija je bila na prvih petih razpisih zelo uspešna, zato ni razloga, da ne bi tudi tokrat kandidirali s katerim od obetavnih projektov. Javni razpis z vso pripadajočo dokumentacijo je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vabimo partnerje LAS Prlekija, ki imajo konkretne pobude, da jih v pisni obliki naslovijo na vodilnega partnerja: Prleška razvojna agencija giz, Prešernova 2, 9240 Ljutomer ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Tokratnih omejitev pri prijavah projektov sodelovanja je več kakor v prejšnjih razpisih, zato vabimo zainteresirane, da preden pošljejo pobudo, pregledajo javni razpis in strateški dokument, ki ga uresničuje razpis, to je Strategija "od vil do vilic". Najdete jo na TEJ POVEZAVI.

30. obletnica programa LEADER

Predstavnik LAS Prlekija Goran Šoster se je udeležil zasedanja Skupščine evropskih lokalnih akcijskih skupin in konference ob 30. obletnici evropskega programa LEADER. Udeleženci iz vseh držav članic in nekaterih sosednjih držav so izmenjali izkušnje in potrdili izjemen pomen programa LEADER/CLLD. Temu so pritrdili tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega odbora regij, ki bodo tudi v prihodnje močno podpirali prizadevanja k poenostavitvi programa po principu »bottom-up« ali »od spodaj navzgor«. Udeležba na Skupščini ELARD in konferenci LEADER je bila odlična priložnost za iskanje tujih partnerjev v prihodnjih projektih sodelovanja LAS.

8. javni poziv LAS Prlekija

Na 8. javni poziv LAS Prlekija za sofinanciranje projektov iz Evropskega regionalnega sklada je prispelo 17 vlog. Ocenjevalna komisija v sodelovanju z vodilnim partnerjem (Prleško razvojno agencijo) pregleduje administrativno ustreznost vlog. Ocenjevanje kvalitete administrativno ustreznih vlog sledi v januarju in v februarju odločanje o izboru najkvalitetnejših projektov. Prijave kažejo na to, da bomo lahko razdelili vsa razpisana sredstva v višini 495.582,42 evrov.

 

Objavljena 8. novela Uredbe CLLD

Uradnem listu št. 163/2021 je bila dne 15. 10. 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov EUR sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP). Del sredstev se nameni za izvajanje operacij sodelovanja LAS, ki bodo razpisana na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za izvajanje obstoječih strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost je namenjenih okoli 4,4 mio EUR sredstev, tako za podporo izvajanju operacije, ko tudi za podporo vodenju in animaciji lokalnih akcijskih skupin. Ob tem se s spremembo uredbe omogoči financiranje tekočih stroškov in animacije iz sklada EKSRP tudi tistim lokalnim akcijskim skupinam, ki imajo v tem programskem obdobju te stroške povrnjene iz drugih, v CLLD vključenih skladov, katerih izvajanje pa ni podaljšano. S tem se bo omogočilo nemoteno delovanje vseh lokalnih akcijskih skupin tudi v prehodnem obdobju. LAS-i bodo prejeli obvestilo o višini dodeljenih sredstev.

Rok za oddajo vlog na 8. javni poziv je podaljšan

Upravni odbor LAS Prlekija je na 28. (dopisni) seji sprejel sklep za podaljšanje roka za oddajo prijav na 8. javni poziv LAS Prlekija za 14 dni. Skrajni rok za oddajo prijav je po novem 16. 11. 2021 po pošti oziroma v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja LAS Prlekija do 16. 11. 2021 do 13.00 ure.

Povezava do 8. javnega poziva

Vabilo k vključitvi v nov prodajni kanal ponudbe turističnih in nastanitvenih storitev

Epidemija covid-19 je močno okrnila turistično dejavnost, še posebej pa se to čuti na območju Podravja, Slovenskih goric in Prlekije. Že leta ugotavljamo, da to območje tudi s strani nacionalnih in regionalnih turističnih organizacij ni prepoznano kot turistično zanimivo, na kar opozarja vedno več ponudnikov. Vlaganje v turizem je domena izključno uveljavljenih turističnih destinacij, manjši turistični deležniki pa so večinoma prepuščeni lastni promociji in iznajdljivosti.