Vabilo na strokovno ekskurzijo LAS Prlekija v Italijo

Rezervirajte zadnji teden v avgustu za strokovno ekskurzijo na jug Italije! V projektu sodelovanja »Poslovni modeli v zaledju sekundarnih letališč« sodeluje poleg partnerskih LAS iz Estonije, Finske in Grčije tudi italijanska GAL La Cittadella del Sapere. Ena od aktivnosti v projektu je izmenjava izkušenj med partnerskimi LAS, zato pripravljamo strokovno ekskurzijo LAS Prlekija, ki jo bomo izvedli v zadnjem tednu avgusta. Maratea, glavno mesto partnerske LAS, je zgodovinsko mesto s 44 cerkvami, ki leži na slikoviti tirenski obali. Strokovna ekskurzija bo zaradi oddaljenosti deloma v samoplačniški režiji, del stroškov strokovne ekskurzije pa bomo pokrili iz proračuna LAS Prlekija. Podrobnejše informacije bomo objavili naknadno na spletni strani.

Poslovni modeli v zaledju sekundarnih letališč

Prvi teden v maju smo gostili partnerje projekta sodelovanja z naslovom Poslovni modeli v zaledju sekundarnih letališč z lokalnimi akcijskimi skupinami iz Italije (Basilicata), Estonije (Tartu) in Finske (Seinajoki). Namen projekta je vzpostaviti poslovne povezave v podeželskem zaledju manjših evropskih letališč. Preučili smo možnosti intenzivnejšega sodelovanja na področju turizma. LAS Prlekija pripravlja študijo in akcijski načrt za izmenjavo turistov med partnerskimi območji. Projekt je sofinanciran s sredstvu EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Potrjena tretja sprememba LAS Prlekija

LAS Prlekija je v začetku maja prejela Odločbo o potrditvi tretje spremembe Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Prlekija, ki smo jo na MKGP vložili konec decembra. Na podlagi spremembe je LAS Prlekija upravičena do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) v višini do največ 134.413,00 EUR.
Čistopis zadnje verzije SLR LAS Prlekija je dostopen TUKAJ

Zaključen je postopek izbora operacij 8. javnega poziva LAS Prlekija

Upravni odbor LAS Prlekija je prejšnji teden na svoji 31. seji dokončno odločil glede izbora operacij 8. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Prlekija, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na 8. javni poziv LAS Prlekija je bilo prijavljenih 17 operacij, ki jih je pregledala in ocenila ocenjevalna komisija LAS. Potrjenih je enajst projektov v skupni vrednosti 480.646,40 eur CLLD sredstev - seznam objavljamo TUKAJ. Projekte mora odobriti še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Glasujte za ime! Izposoja koles v Ljutomeru in Veržeju - Banovcih!

Pomagajte nam izbrati najbolj privlačno ime za ponudbo izposoje koles v LAS Prlekija!
Občina Ljutomer in Občina Veržej skupaj s koordinatorjem Prleško razvojno agencijo izvajamo projekt Kolesarska veriga na podeželju, ki vključuje skupno 12 lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji in 32 občin znotraj 12 lokalnih akcijskih skupin (LAS). V Ljutomeru in Veržeju so že postavljene štiri postaje (v vsaki občini po dve) z navadnimi in električnimi kolesi, ki bodo na voljo za izposojo lokalnemu prebivalstvu ter turistom. Načrtujemo, da se bo v prihodnosti mreža izposoje koles razširila tudi v preostale občine na območju LAS Prlekija.
Ponudbi izposoje koles moramo dati privlačno ime, želimo, da pri izboru imena sodelujete tudi vi. Pripravili smo tri predloge, vas pa vabimo, da glasujete za tistega, ki vam je najbolj všeč.
Svoj glas lahko oddate do 27. 3. 2022.
Glasovanje vam bo vzelo minutko vašega časa - KLIK NA ANKETO

Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija

Vse slovenske lokalne akcijske skupine smo dolžne do 31. 12. 2021 predložiti organu upravljanja programa CLLD spremembe Strategij lokalnega razvoja (SLR). Spremembe se nanašajo na dodatno pridobljena sredstva za prehod med sedanjim in prihodnjim programskim obdobjem. Upravni odbor in Skupščina LAS Prlekija bosta predvidoma razpravljala o spremembah SLR v ponedeljek, 20. 12. 2021 popoldan. Vabila bomo razposlali v kratkem. Vabimo člane organov LAS, da rezervirate predlagani termin.