Geografski raziskovalni tabor v osrčju Prlekije »Trk tradicije in inovativnosti«

Društvo mladih geografov Slovenije je organiziralo jubilejni 20. geografski raziskovalni tabor, ki je tokrat potekal v osrčju Prlekije med 9. in 17. julijem 2016. Območje proučevanja se je razprostiralo čez ozemlje občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej. Med drugim so se seznanili tudi z delovanjem in aktivnostimi PRA giz in LAS Prlekija ter z gospodarsko-razvojno problematiko regije. Več

Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Skupnost občin Slovenije so na začetku julija v Padni organizirali posvet »Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu«. Osrednja tema zelo dobro obiskanega posveta je bila predstavitev inovativnih oblik organiziranosti v turizmu, ki so osredotočene na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Predstavljen je bil zadružni poslovni model, ki omogoča učinkovito povezovanje v turistične kooperative s ciljem vzpostaviti poslovno sodelovanje fizičnih oseb, gostiteljev, zasebnega in javnega sektorja, ki turistom nudijo različne turistične storitve: namestitev, prehrana, vodenje, prevozi, animacije, šport.

Podrobnejše informacije in prezentacije s posveta so na voljo tukaj.

63. redna seja Sveta Pomurske razvojne regije

Na 63. seji Sveta Pomurske razvojne regije, ki je potekala 20. junija v Radencih, so se župani seznanili z napredovanjem pogajanj na področju izvajanja »dogovora za razvoj regij«, preko katerega želijo občine črpati glavnino evropskih sredstev. Največ možnosti za financiranje imajo aktivnosti v sklopu kompleksnega projekta »Biosferna območja reke Mure«.