Ustvarjamo zelena delovna mesta (Projekt: Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane)

Jedro, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p. izvaja skupaj s partnerji projekt Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane.

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je povečanje samooskrbe z ekološko in na druge načine trajnostno pridelano in predelano hrano na območju sodelujočih LAS. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.

Zavod Jedro izvaja v sezoni 2023, skupaj z ekološko kmetijo Kovačič, usposabljanja ranljivih ciljnih skupin za ekološko pridelavo vrtnin in sadja. Praktično usposabljanje z delom na ekološki kmetiji je ena od oblik povezovanja teorije in prakse, v kateri pridobijo posamezniki neposredne praktične izkušnje s področja ekološke pridelave, kar povečuje njihove zaposlitvene možnosti na ekološki kmetiji ali pri enem izmed partnerjev mreže.

Partnerji zasledujemo cilj zagnati lastno pridelavo in predelavo ekoloških živil - od »njive do proizvoda« in s tem ustvarjati nova delovna mesta za invalidne in težje zaposljive osebe.

 Projekt je sofinanciran s sredstvi R. Slovenije iz programa PRP ter sredstvi EU iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Foto objava 21