Projekt Škatlica, povej!

Življenje na podeželju ni enako življenju v mestnih središčih. Nikoli niti ni bilo tako. Čeprav je trend razvoja ruralnih območij čim bolj približati se kvaliteti življenja v mestnih središčih, ima življenje na podeželju še vedno številne prednosti, ki jih želimo ohraniti. Zato tu živimo in ustvarjamo.

Napredek življenja v lokalni skupnosti niso le modernizirane ceste, vodovod, kanalizacija, … Za boljšo kvaliteto življenja na podeželju skrbimo tudi z zagotavljanjem dostopnosti do kulture. Zaradi kulture smo ljudje bolj moralni, civilizirani in strpni. Prav s tem namenom smo v letu 2019 oddali vlogo in bili uspešni na javnem razpisu LAS Prlekija s projektom »Škatlica, povej!«, s katerim smo želeli poskrbeti za ohranitev naše bogate nesnovne kulturne dediščine – z oživitvijo ljudske igre »Pančerltrajbanje« in s širjenjem glasbene kulture – tradicionalnim srečanjem mednarodnih pihalnih orkestrov.

 

Kaj pravzaprav je »pančerltrajbanje«.

PANČERLTRAJBANJE – PANČERL TRAJBAT

Pančerltrajbanje je avtohtona preprosta igra v naravi, ki izvira iz vasi Črnci v Apaški dolini. Igrali so jo otroci na vaški gmajni ali na bližnjem »dreš placu« (prostor za mlatilnico žit). Za pančerltrajbanje so izkoristili vsak trenutek svojega prostega časa, če so le lahko pobegnili obveznostim, ki so jim jih naložili starši. Kljub temu, da ima današnja občina Apače 21 vasi, se je igra od nekdaj igrala le v vasi Črnci.

škatlica povej 3

Zgodovina igrice »Pančltrajbanje« se je prenašala le z ustnim izročilom, iz roda v rod. Zapisa o njej tudi Google ni našel, ko smo iskali in zbirali informacije. Pa vendar je obstajala, a bi skoraj utonila v pozabo. Le starejši prebivalci vasice Črnci se je še živo spominjajo, saj se tako vračajo v svoje otroštvo, mlajše generacije jo poznajo skoraj samo po pripovedovanju starih staršev. Ker je tudi tovrstna nesnovna dediščina del bogate zgodovine našega kraja, smo jo oživili in poskrbeli, da se bo prenašala tudi v naslednje rodove.

Iz pripovedovanj lahko zagotovo trdimo, da se je igra igrala že na začetku 20. stoletja, pa vse do začetka 70. let. Svoj pomen in pogostost igranja je začela izgubljati na začetku šestdesetih let 20. stoletja, ko so v Črncih nabavili sindikalni televizor Kmetijskega gospodarstva Črnci. Drugi razlog za to je bila ureditev igrišča za mali nogomet za grajskim obzidjem Meinlovega gradu. Znano je, da je imela takšno nogometno igrišče v Apačah in v okolici G. Radgone le vas Črnci, ki je v tistem času tekmovala s svojimi člani v lenarški ligi malega nogometa. Tako je počasi zanimanje otrok za pančerltrajbanje postalo vedno manjše.

Ob večkratnih obujanjih spominov na čase pančerltrajbanja so se nekdanji igralci odločili, da igro ponovno obudijo. Leta 1996, prvo soboto v mesecu juniju, so se na vaški gmajni v Črncih v velikem številu zbrali vaščani in prijatelji, ki so se nato vse do leta 2016 enkrat na leto pomerili v pančerltrajbanju, na običajen, star način. Nato je igra spet zamrla.

Da ne bi utonila v pozabo in da se za zanamce »pančerltrajbanje« ohrani, smo zanjo napisali navodila – v obliki besedila in hkrati v navodilih tudi s sliko in zvokom. Da se bo za vedno ohranilo dejstvo njenega izvora v Črncih, a bo poznana tudi drugod. V navodilih igre smo uporabili besede, ki so jih uporabljali otroci, ko so se igrali, saj le tako ohranjamo izvirnost tistega časa in okolja.

škatlica povej 2

V sredini g. Rudi Zemljič, ki je poskrbel, da so podatki in pravila igre pravilno zbrani in zapisani

 

škatlica povej 1

škatlica povej 4

ČISTO NA KRATKO PA:

Finančna sredstva v projektu so bila namenjena za nakup kompleta montažnega odra za prireditve, izdelavo 200 kompletov palic in pančerlov za pančerltrajbanje, izdelanih je bilo 200 kom promocijskih škatlic z video in tiskanimi navodili za pančerltrajbanje ter nabavljenih 10 kompletov moških/fantovskih in ženskih/dekliških oblačil za prikaz te starodavne igre, značilne za vasico Črnci. S projektom so na območju LAS Prlekije oživili starodoben običaj in ohranili nesnovno kulturno dediščino in sicer z izvedbo starodobne igre »Pančltrajbanje« (stara, že skoraj pozabljena igra za kratek čas) ter mednarodnim srečanjem pihalnih orkestrov (ohranitev ljudskih in narodnih pesmi). Obe najpomembnejši aktivnosti operacije pomembno prispevata k izboljšanju kvalitete življenja na podeželju ter ohranjanju nesnovne kulturne dediščine za vse generacije.

Projekt je bil odobren na 3. javnem pozivu LAS Prlekija. Sofinanciran je s sredstvi R. Slovenije iz programa PRP ter sredstvi EU iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Pripravila: Helena Kraupner, Občina Apače