Uspešno zaključen projekt »Mala šola lončarstva«

V šolskem letu 2020/21 so na štirih prleških osnovnih šolah, ki so se vključile v projekt (OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer) izvajali interesno dejavnost »Mala šola lončarstva«. Namen je bil prenesti osnove znanja lončarstva in obdelave gline v najzgodnejše učenje – v osnovnošolsko izobraževanje.


Pri vodilnem partnerju projekta, Zavodu Marianum Veržej, so zaposlili lončarko/pripravnico za eno leto, kot pilotni program 1-letnega vajeništva (kandidatka, ki je uspešno zaključila 180-urni tečaj usposabljanja NPK lončar). Pred pričetkom izvedbe interesne dejavnosti na šoli si je vsaka šola opremila delavnico in opravila nakup pripomočkov ter materiala za kvalitetno izvedbo programa izobraževanja. Izvedbo interesne dejavnosti v obsegu 30 ur so skupaj vodili mentor na šoli in lončarka/pripravnica ob strokovnem vodstvu lončarke zaposlene v Zavodu Marianum Veržej. Prav tako je bil izveden krajši uvodni tečaj za mentorje, ki so se vključili v aktivnosti na posameznih šolah. Cilj je bil, da mentorji skozi izvajanje dobijo dodatna strokovna znanja, s katerimi lahko tudi po izteku operacije samostojno nadaljujejo z izvajanjem interesne dejavnosti na šoli. Po izvedenem pilotnem programu interesne dejavnosti so pripravili tudi predlog za izbirni predmet Lončarstvo.
V Zavodu Marianum Veržej so čez poletje izvedli dvajset lončarskih delavnic za otroke in nabavili nekaj dodatne opreme in materiala. Z delavnicami so želeli bližnji in tudi širši okolici ponuditi izkušnjo za otroke, kako je delati z glino, jim predati vsaj košček lončarskega znanja ter jih navdušiti za rokodelstvo.
Projekt je izbran na 3. javnem pozivu LAS Prlekija in je sofinanciran iz PRP RS ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

20210727 112835 20210819 104512

image000005

IMG 20201012 WA0019

IMG 20210617 WA0004

IMG 20210603 WA0003