Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

Pristop LEADER/CLLD je prepoznan kot uspešen model razvoja lokalnih skupnosti, v programskem obdobju 2014–2020 je načrtovanih 2.536 lokalnih akcijskih skupin in 9,8 mrd €. Potrebni so napori za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje v tem programskem obdobju. Potekajo razprave o razvoju pristopa v programskem obdobju po 2020.

0
0
0
s2sdefault

Evropska Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki bo potekalo 12 tednov. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in podeželskih območij ter hkrati podpirala prednostne politike Komisije, kot so spodbujanje delovnih mest in rasti, trajnostni razvoj in proračun, usmerjen v rezultate, pa tudi poenostavitev in subsidiarnost. 

Povezava na vprašalnik.

0
0
0
s2sdefault

Slovenski regionalni dnevi 2016

Objavljeni so sklepi in predstavitve Slovenskih regionalnih dnevov 2016, ki so potekali 10. in 11. novembra v Murski Soboti. Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi izvajanja in priporočil za načrtovanje ter izvajanje regionalne politike v Sloveniji. Več

0
0
0
s2sdefault