Operacija "Razvojni obrat SKZ Ljutomer - Križevci"

Partnerji v projektu: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o., KGZS - ZAVOD Murska Sobota, JEDRO, Ljutomer, so.p.

Celotna vrednost operacije z DDV: 126.735,82 €
Višina upravičenih stroškov brez DDV: 62.332,44 €
Predvidena višina sofinanciranje iz sredstev CLLD: 49.865,95€
Trajanje projekta: 1.7.2022 – 31. 8. 2023

April 2023 - Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

Od ideje do uresničitve! Lotili smo se postavitve visokih gred, ki smo jih izdelali lastnoročno. Poravnali smo teren, postavili leseno ogrodje, namestili zaščitno folijo, mrežo proti voluharjem. Za napolnitev gred smo uporabili veje iz sadovnjaka, ki smo jih obrezali na ekološki kmetiji, travno rušo od planiranja in odvečno zemljo. Ponosni na svoj izdelek planiramo že načrt sajenja in obiranja pridelka.

Udeleženci so se naučili izdelati visoke grede.