Vabilo na delavnice v okviru operacije Jem lokalno 2

V sklopu projekta Jem lokalno 2, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s partnerji vabi na več delavnic:

"Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Stročja vas - VABILO.pdf

"Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob 17. uri v prostorih OŠIC Ljutomer - VABILO.pdf

"Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - ponedeljek, 19. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Negova - VABILO.pdf

"Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 20. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici - VABILO.pdf

"Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - četrtek, 22. 2. 2018 ob 17. uri v prostorih Vrtca Gornja Radgona - VABILO.pdf

"Kako postati dobavitelj lokalnih pridelkov osnovnim šolam in vrtcem" - sreda, 21. 2. 2018 ob 11 uri v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona - VABILO.pdf

"Kako izvesti javno naročilo hrane v vzgojno izobraževalnih zavodih" - sreda, 21. 2. 2018 ob 13.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona - VABILO.pdf

"Kako izvesti javno naročilo hrane v vzgojno izobraževalnih zavodih" - četrtek, 22. 2. 2018 ob 13.00 uri v prostorih OŠ Veržej - VABILO.pdf

 

0
0
0
s2sdefault

Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na nivo gospodarske dejavnosti.

Gre za projekt, za katerega je bilo pridobljenih  slabih 70 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko javnega poziva LAS Prlekija.

Aktivnosti operacije že potekajo - v začetku januarja je bila podpisana izvajalska pogodba za obnovo dela prostorov v stari osnovni šoli na Stari Gori. 

0
0
0
s2sdefault

Revitalizacija vaških mlak in ureditev rastlinske čistilne naprave na Stari Cesti

Na pobudo prebivalcev Stare Ceste bodo partnerji (Skupina Fabrika d. o. o., Turistično društvo Stara Cesta, KS Stara Cesta in Občina Ljutomer) v operaciji z akronimom "Od mlake do mlake" z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta ter z uporabo ekoremediacij prispevali k izboljšanju varovanja narave in varovanja voda v njihovem kraju. Obnovljene mlake in rastlinska čistilna naprava bodo vključeni v turistično in izobraževalno ponudbo kraja, pripravljeni bodo informacijski materiali in izvedeni bodo dogodki promocije in osveščanja prebivalstva o možnostih uporabe ekoremediacij pri reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ohranjanju vodnih virov na območjih razpršene poselitve na celotnem območju LAS Prlekija.
Več

0
0
0
s2sdefault

Projekt "Prleški lončar"

V Centru DUO, enoti Zavoda Marianum Veržej, so pričeli v septembru izvajati operacijo Prleški lončar, kjer s projektnim partnerjem, z Lončarstvom Žuman iz Ljutomera, skušajo aktualizirati poklic lončarja, razviti nove izdelke, ki bi bili tržno zanimivi za sodobnega kupca, predvsem pa v lokalno okolje prinesti nova znanja in spretnosti oblikovanja gline za različne ciljne skupine – tako otroke v šolah, turiste in obiskovalce, kakor tudi potencialne mlade lončarje in tiste, ki se z oblikovanjem gline na kakršen koli način že ukvarjajo. V sklopu projekta so novembra in decembra izvedli dve dvodnevni motivacijski delavnici. 
Projekt Prleški lončar je sofinanciran z evropskimi sredstvi (sklad EKSRP), pridobljenimi preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija. Več o projektu

0
0
0
s2sdefault

Projekt obnove travniških sadovnjakov in vzpostavitev mreže njihovih lastnikov na območju 5 občin LAS Prlekija

Izvajalec operacije, Janez Trstenjak, dop. dej. na kmetiji, želi s to operacijo vzpostaviti pogoje, da bodo tudi majhni, razpršeni travniški sadovnjaki znova ekonomsko privlačni. S projektom (sofinanciran z evropskimi sredstvi (sklad EKSRP), pridobljenimi preko 1. Javnega poziva LAS Prlekija) bodo obnovili nekatere travniške sadovnjake, jih dosadili, izobraževali lastnike sadovnjakov in šolsko mladino ter, kar je najpomembneje, ponudili možnost organizirane prodaje pridelkov. Zato je pomembno, da poleg ponudbe produktov iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, hkrati zagotovijo nujno potrebno povezovanje lastnikov in s tem zadostno količino pridelkov za trženje. 

0
0
0
s2sdefault

S projektom konjeništva oz. (terapevtskega) jahanja do izboljšanja rekreacijske ponudbe na območju Občine Ljutomer

Turistična kmetija Vrbnjak iz Kuršincev želi z operacijo zagotovili novo delovno mesto na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s tem posredno povečati kvaliteto življenja na podeželju. Izboljšali bodo rekreacijsko ponudbo v bližnji okolici Bioterm Mala Nedelja in s tem vplivali na možnosti za izboljšanje zdravja prebivalcev LAS Prlekija, ter zagotovili višji nivo ponudbe obiskovalcem območja. Več

0
0
0
s2sdefault