Dodatna opozorila za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

Le še teden dni je do izteka roka za oddajo vlog na 5. javni poziv LAS Prlekija!

Potencialne prijavitelje bi radi dodatno opomnili, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri oddaji vloge:

 • upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Vlogi torej morate (vlagatelj in morebitni partnerji) priložiti potrdilo od FURS-a, da imate na dan oddaje vloge na LAS plačane vse (oz. do max. 50 EUR) evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila.
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje mora biti pridobljeno in priloženo ob oddaji vloge na LAS;
 • soglasje ustreznega organa (npr. naravovarstveno, kulturovarstveno, vodno) mora biti izdano najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja LAS;
 • občine in KS morajo priložiti DIIP in NRP oz. izjavo o uskladitvi NRP ob prvem zahtevku;
 • stroški koordinacije in vodenja ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;
 • stroški promocije ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;
 • stroški nakupa zemljišč ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;
 • stroški prispevka v naravi ne smejo presegati 30 % upravičenih stroškov operacije;
 • upravičenci, ki niso naročniki po ZJN, za stroške katerih vrednost upravičenega stroška presega 2.000 € k vlogi priložijo tri tržno primerljive pisne ponudbe (razen ob določenih primerih);
 • ne drobite pridobljenih ponudb (npr. aktivnost, ki bi presegala 2.000 eur brez ddv, ne drobite na več manjših, zgolj zato da bi bila dovolj le ena ponudba namesto 3 tržno primerljivih ponudb);
 • ponudbe morajo biti pridobljene do oddaje vloge na LAS, vsebovati morajo datum, znesek brez in z DDV, podpis in žig);

 
Vabimo k branju predstavitve z delavnicvprašanj in odgovorov, ki jih objavljamo na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 02 585 13 40 ali preko Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno v pisarni Prleške razvojne agencije do 6. 7. 2020.
 
Uspešno pripravo prijave vam želimo!

0
0
0
s2sdefault