3. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

Datum objave: 7. 1. 2019

Rok za oddajo vlog: do 28. 2. 2019 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 28. 2. 2019 do 13. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2019 - 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 373.290,53 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša največ 70 %.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po telefonu: 02/585 13 40, 041 797 613, 041 253 001, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemamo do 21. 2. 2019 do 13. ure. 


RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

3. JAVNI POZIV (pdf)

VLOGA za prijavo operacije 3JP (doc)

NAVODILA vlagateljem za pripravo vloge z opremo ovojnice (pdf)

FINANČNI NAČRT – stroškovnik operacije (xlsx)

KATALOG stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (pdf)

KATALOG kmetijskih in gozdarskih strojev (pdf)

POGODBA o sodelovanju med upravičencem in partnerji (doc)

NAVODILA za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (pdf)

STRATEGIJA lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2014–2020 (pdf)

Uredba CLLD (UL RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, uporaba od 7. 4. 2018)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe CLLD (UL RS, št. 68/18)


 REZULTATI

Na 3. javni poziv LAS Prlekija je bilo prijavljenih 15 projektov, katere je pregledala in ocenila ocenjevalna komisija. Glede na razpisana sredstva in pogoje je bilo potrjenih 10 projektov:
• »Lokalna Eko Zdrava Tržnica«, prijavitelj Občina Razkrižje
• »Zadruga Ljutomer«, prijavitelj Občina Ljutomer
• »Medgeneracijski park«, prijavitelj Občina Gornja Radgona
• »Tak se guči!«, prijavitelj Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
• »Rad imam glino«, prijavitelj Zavod Marianum Veržej
• »Prlek - veki ded«, prijavitelj Občina Križevci
• »Škatlica, povej!«, prijavitelj Občina Apače
• »Prleška gibanica«, prijavitelj Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih
• »Sončna elektrarna«, prijavitelj Občina Radenci
• »Center Radenci«, prijavitelj Občina Radenci


PRP LEADER EU SLO barvni