(Zaprt) 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

Datum objave: 10. 11. 2016

Rok za oddajo vlog: do 23. 12. 2016 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 23. 12. 2016 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 - 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 749.716,43 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po telefonu: 02/585 13 40, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 21. 12. 2016.

Odgovori na pogosta vprašanja so dostopni na tej povezavi.


 DOKUMENTI: 

1. Javni poziv LAS Prlekija

Vloga za prijavo operacije

Navodila vlagateljem za pripravo vloge

Finančni načrt – stroškovnik operacije

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Oprema ovojnice 


 

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA:

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2014–2020

Časovnica - poročilo o opravljenem delu

Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD


 

IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU OBJAVE JAVNEGA POZIVA:

četrtek, 15. 12. 2016 ob 12.00 uri, Gornja Radgona, Mladinski center Gornja Radgona

petek, 16. 12. 2016 ob 11.00 uri, Mota pri Ljutomeru, Info center Biomura