Dokumenti in obrazci

program clld in las prlekija

LOGOTIPI LAS PrlekijaLOGO - office (png), LOGO - office (pdf), LOGO - press cmyk (jpg), LOGO - press pantone (pdf)

 PrlekijaLAS LOG17 office rgb CLLD vodoravno CMYK modra

__________________________________________________________________________________________________

Evropska kmetijska politika (Evropski KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA - EKSRP)

OZNAČEVANJE

 

PRIPRAVA POROČILA oz. ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Poročilo s prilogami in vsemi dokazili se pripravi v skladu z Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (glejte poglavje 2, 4 in 5 ter prilogo)

POROČILO o izvajanju projekta (doc)

SPECIFIKACIJA STROŠKOV (xls)

Obrazec 1: Potrdilo o prejemu sredstev iz občinskega proračuna (doc)

Obrazec 2: Izjava o dovoljenju vpogleda v uradne evidence (doc)

Obrazec 3: Izjava upravičencev (doc)

Obrazec 4: Izjava o vodenju računovodstva (doc)

Obrazec 5 (samo za zavezance po ZJN3): obrazec PRP10a - JN in evidenčno naročilo (doc)

ČASOVNICA za stroške dela: časovnica (xls), časovnica - epidemija (xls), časovnica - s.p. (xls)

PRISPEVEK V NARAVI: Izjava in časovnica

Lista prisotnih - obrazec (doc)

logo prp leader eu slo barvni

___________________________________________________________________________________________________

Evropska kohezijska politika (Evropski sklad za regionalni razvoj - sklad ESRR)

OZNAČEVANJE:

 

PRIPRAVA POROČILA oz. ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 DRUGI POMEMBNI DOKUMENTI