Monografija - Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

V mesecu oktobru je potekal strokovni posvet »Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja« v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici. »Program LEADER vzpostavlja strukture in središča znanja na subregionalni ravni, ki sodelujejo s podpornimi institucijami na regionalni in strukturami na državni ravni.« je ena od sklepnih ugotovitev zapisana v monografiji Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji peterice raziskovalcev in članov društva: Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

Monografija je prosto dostopna tukaj

Dostop do video vsebine najdete na tej povezavi.