Aktualno

LAS Prlekija vstopa v novo programsko obdobje

24-11-2023

Novo programsko obdobje 2021-2027 se preveša iz načrtovalske v izvedbeno fazo. LAS Prlekija je v pričetku leta izvolila novo vodstvo, jeseni pa dokončala novo Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za izvajanje izbranih projektov v naslednjih štirih letih. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski regionalni sklad namenjata v novem obdobju za izvedbo programa na ravni države skupaj 84,5 milijona EUR, od tega za območje LAS Prlekija 2,4 milijona...

Turistični zemljevid Prlekije

23-11-2023

Turistična ponudba območja LAS Prlekija je bogatejša za nov turistični zemljevid. Na karti v merilu 1:54.000 se vsaka od osmih občin na desnem bregu Mure predstavi s svojo krožno kolesarsko potjo. Vsaka vrisana pot je predstavljena z višinskim profilom, opisom zahtevnosti in primernosti za različne tipe koles. Poleg krožnih kolesarskih poti so na zemljevidu vrisane tudi daljinske kolesarske in pohodniške poti, ter glavne turistične znamenitosti in koristne informacije za obiskovalce...

Ekskurzija LAS Prlekija v LAS Istre

21-11-2023

Na dvodnevni strokovni ekskurziji članov LAS Prlekija smo si konec oktobra ogledali najzanimivejše primere dobrih praks na območju LAS Istre. Bojan Mevlja, direktor Središče Rotunda iz Kopra, ki vodi LAS Istre, nas je seznanil z delovanjem in rezultati LAS Istre v aktualnem programskem obdobju, v katerem so črpali sredstva iz treh skladov: kmetijskega (EKSRP), regionalnega (ESRR) in ribiškega (ESPR).

Vabilo na strokovno ekskurzijo LAS Prlekija v LAS Istre (27. in 28. 10. 2023)

09-10-2023

Člane LAS Prlekija (in ostale zainteresirane) vabimo na strokovno ekskurzijo v LAS Istre, ki jo bomo izvedli 27. in 28. oktobra 2023. Program in pogoji udeležbe so dostopni TUKAJ. Strokovna ekskurzija je namenjena članom LAS Prlekija in je za člane brezplačna. Pogoj je poravnana članarina LAS Prlekija za leto 2023. Na razpolago je 35 mest, ekskurzije se praviloma lahko udeležita do dve osebi na člana LAS brezplačno. Prvi dve osebi, ki jih...

Številni rezultati projekta "Živa dediščina"

25-09-2023

S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja smo s projektom »Živa dediščina« izoblikovali prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Projekt smo izvedli v okviru sodelovanja lokalnih akcijskih skupin skupaj z LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh in LAG Schilcherland iz Avstrije, pri čemer je partner LAS Prlekija bil tudi SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.. Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev je povečati...

Predlog Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija v javni obravnavi

21-07-2023

Predlog Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija je v javni obravnavi. Povezava do predloga je objavljena TUKAJ. Mnenja in predloge posredujte najkasneje do 27.7.2023 do 12.ure na info@prlekija.com.

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Operacija "Razvojni obrat SKZ Ljutomer - Križevci"

10-08-2023

Partnerji v projektu: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o., KGZS - ZAVOD Murska Sobota, JEDRO, Ljutomer, so.p. Celotna vrednost operacije z DDV: 126.735,82 €Višina upravičenih stroškov brez DDV: 62.332,44 €Predvidena višina sofinanciranje iz sredstev CLLD: 49.865,95€Trajanje projekta: 1.7.2022 – 31. 8. 2023

Maj 2023 – Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

29-05-2023

Slastne, rdeče, mamljive, zdrave, ekološke….jagode! Naučili smo se določiti tehnološko zrelost jagod, pravilno tehniko obiranja in spravila jagod, ob pomoči Daniela Kovačiča. Vsekakor pa ni šlo brez sladkanja z rdečimi lepoticami.

Maj 2023 - Usposabljanja Na ekološki kmetiji Kovačič

17-05-2023

Da bodo sadike paradižnika uspešno rasle na svojem stalnem mestu v zaščitenem rastlinjaku, ga moramo predhodno pripraviti. Položili smo zaščitno folijo, ki bo paradižnik varovala pred izsušitvijo in onemogočala rast plevelu in cevi za kapljično namakanje.

Maj 2023 - Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

11-05-2023

Ker je sonce zemljo že primerno ogrelo smo na pripravljene visoke grede posaditi sadike paradižnika, njegovo dobro sosedo baziliko in nekaj različnih vrst pikantnega čilija. Označili smo sorte, zalili in si zaželeli dobro rastno sezono.

Strokovna delavnica "Smernice dobre higienske prakse na kmetiji z dopolnilno dejavnostjo"

03-05-2023

Vbljeni na strokovno delavnico KGZ Murska Sobota z naslovom "Smernice dobre higienske prakse na kmetiji z dopolnilno dejavnostjo", ki bo 9. maja ob 9. uri v sejni sobi Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci. Več v VABILU.

April 2023 - Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

18-04-2023

Od ideje do uresničitve! Lotili smo se postavitve visokih gred, ki smo jih izdelali lastnoročno. Poravnali smo teren, postavili leseno ogrodje, namestili zaščitno folijo, mrežo proti voluharjem. Za napolnitev gred smo uporabili veje iz sadovnjaka, ki smo jih obrezali na ekološki kmetiji, travno rušo od planiranja in odvečno zemljo. Ponosni...