Popis rokodelcev v okviru projekta Zgodbe rok in krajev

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev je Prleška razvojna agencija, vodilni partner projekta, izvedla popis rokodelcev na območju LAS Prlekija, ki je ena izmed zastavljenih projektnih aktivnosti. Popisanih je tako bilo petnajst rokodelcev z registrirano obrtjo/dejavnostjo. Rokodelci so izpolnili obsežen vprašalnik za vpis v skupno bazo rokodelcev, ki predstavlja osnovo za nadaljnje povezovanje in sodelovanje mreže rokodelcev.

 

Omenjenih petnajst rokodelcev je podpisalo tudi sporazum o sodelovanju, s čimer so se strinjali, da bodo sodelovali pri nadaljnjih aktivnostih projekta (srečanja rokodelcev, razstave, razvoj novih izdelkov).

 

Meseca julija smo LAS-i, partnerji v operaciji Zgodbe rok in krajev, pričeli s pripravo vsebine za skupno knjigo, v katerih bomo predstavili lokalne zgodbe in rokodelske izdelke. V knjigi, ki bo javnosti predstavljena konec septembra na Miholovem sejmu v Veržeju, bo predstavljenih tudi osem zgodb iz območja LAS Prlekija. Pri izbiri zgodb smo izhajali iz že obstoječih, prepoznanih zgodb iz posameznih občin.

 

Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.