Aktualno

Obvestilo izbranim prijaviteljem vlog na 2. javni poziv LAS Prlekija

26-04-2017

Spoštovani! Obveščamo vas, da smo zaključili z zahtevnim postopkom priprave projektne dokumentacije za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa CLLD. V torek 25. 4. 2017 smo vse vloge, ki jih je Upravni odbor LAS Prlekija potrdil na osnovi 2. javnega poziva LAS Prlekija, predali pristojnemu organu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

LAS Prlekija oddala prijavo operacije v okviru Javnega razpisa za podukrep 19.3

05-04-2017

LAS Prlekija je skupaj s tremi partnerji – z LAS Ovtar Slovenskih goric ter z avstrijskima LAS Verein zur Förderung Steirischen Vulkanlandes in društvom Verein Genuss am Fluss im Steirischen Vulkanland, dne 31. marca 2017, oddala prijavo operacije z naslovom »Glamur« na Javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na 2. javnem pozivu LAS

04-04-2017

V torek, 21. marca 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 5. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 2. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada ESRR, ki se je zaključil konec januarja 2017. Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev, eno izmed njih delno.

LAS Prlekija oddala vloge potrjenih operacij 1. javnega poziva LAS na ARSKTRP

28-03-2017

Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je zaključil z vnosom podatkov o potrjenih desetih operacijah iz 1. javnega poziva LAS v aplikacijo in jih tudi oddal v papirnati obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ta bo vloge pregledala in za vse, ki ustrezajo, pripravila odločbe o dokončni potrditvi operacij.

Obvestilo o izvajanju 64. člena Uredbe CLLD

23-03-2017

Objavljamo dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvajanja 64. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Dopis, ki smo ga prejeli 21. 3. 2017, se nanaša na izjeme pri upoštevanju tega člena pri pridobivanju tržnih ponudb v primeru stroškov dela (plače osebja prijavitelja in partnerjev). Natančne obrazložitve so podane v dopisu, ki se nahaja na tej povezavi.

Vabilo na 5. sejo Upravnega odbora LAS Prlekija

14-03-2017

Člane Upravnega odbora LAS Prlekija vabimo na peto redno sejo Upravnega odbora LAS Prlekija, ki bo v torek, 21. marca ob 13. uri v prostorih Info centra Biomura, Mota 76 pri Ljutomeru. Vabilo z dnevnim redom

Več iz rubrike Aktualno

Ne spreglejte

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

02-03-2017

Pristop LEADER/CLLD je prepoznan kot uspešen model razvoja lokalnih skupnosti, v programskem obdobju 2014–2020 je načrtovanih 2.536 lokalnih akcijskih skupin in 9,8 mrd €. Potrebni so napori za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje v tem programskem obdobju. Potekajo razprave o razvoju pristopa v programskem obdobju po 2020.

Evropska Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

06-02-2017

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki bo potekalo 12 tednov. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in...

Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020

16-12-2016

Na konferenci v Estoniji, ki je potekala 22. in 23. novembra 2016 v mestu Tartu, je bila sprejeta Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020. Dokument (v angleščini) najdete na tej povezavi.

Več iz rubrike Ne spreglejte