Aktualno

Člani LAS Prlekija soglasno sprejeli smernice za novo programsko obdobje

05-04-2024

Na odlično obiskanih sejah Upravnega odbora in Skupščine LAS Prlekija, ki sta potekali 2. aprila 2024 na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, so člani obeh organov LAS soglasno potrdili poročilo o nadpovprečno dinamičnem in uspešnem delovanju LAS Prlekija v letu 2023 ter sprejeli načrt aktivnosti za leto 2024, v katerem med drugim načrtujemo objavo dveh javnih pozivov za izbor projektov, prvega pred poletjem, drugega jeseni. Člani so pozdravili ključne spremembe in...

Potrjena je Strategija LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 – 2027

26-01-2024

LAS Prlekija je prejela odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero sta odobrena LAS Prlekija ter Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2021 - 2027 (SLR). Za izvajanje strategije lokalnega razvoja bo LAS Prlekija upravičena do koriščenja podpore v višini 1,29 mil EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,07 mil EUR sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRR), skupaj 2,36...

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev LAS in predstavitev Uredbe CLLD

22-01-2024

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) je potekalo 16. januarja na območju LAS Od Pohorja do Bohorja v organizaciji Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Dogodka se je udeležil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen pristopa LEADER/CLLD. Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja z Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, je povedala, da lahko...

Objava Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

05-01-2024

V Uradnem listu, dne 22. 12. 2023, je bila objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027, ki je dostopna na TEJ POVEZAVI. Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027, v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki...

LAS Prlekija vstopa v novo programsko obdobje

24-11-2023

Novo programsko obdobje 2021-2027 se preveša iz načrtovalske v izvedbeno fazo. LAS Prlekija je v pričetku leta izvolila novo vodstvo, jeseni pa dokončala novo Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za izvajanje izbranih projektov v naslednjih štirih letih. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski regionalni sklad namenjata v novem obdobju za izvedbo programa na ravni države skupaj 84,5 milijona EUR, od tega za območje LAS Prlekija 2,4 milijona...

Turistični zemljevid Prlekije

23-11-2023

Turistična ponudba območja LAS Prlekija je bogatejša za nov turistični zemljevid. Na karti v merilu 1:54.000 se vsaka od osmih občin na desnem bregu Mure predstavi s svojo krožno kolesarsko potjo. Vsaka vrisana pot je predstavljena z višinskim profilom, opisom zahtevnosti in primernosti za različne tipe koles. Poleg krožnih kolesarskih poti so na zemljevidu vrisane tudi daljinske kolesarske in pohodniške poti, ter glavne turistične znamenitosti in koristne informacije za obiskovalce...

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Strokovna ekskurzija v okviru projekta Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane (TRAVE)

17-04-2024

V torek, 16. 4. 2024, smo se v okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin LAS Prlekija, LAS Pri dobrih ljudeh in LAS Goričko in madžarskega partnerja odpravili na strokovno ekskurzijo na Madžarsko. Najprej smo se ustavili v Lentiju, kjer sta nas sprejela župan in direktor komunalnega podjetja ter nam predstavila...

Pri učnem čebelnjaku posadili staro tradicionalno visokodebelno drevo

08-04-2024

V Ljutomeru, dne 26.3.2024V okviru projekta TRAVE so predstavniki Ekološke kmetije Kovačič in zavoda JEDRO skupaj z učenci čebelarskega krožka, na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, posadili avtohtono slovensko vrsto jablane carjeviča. Ob tem je bil učencem predstavljen pomen in koristi, ki jih prinaša ekstenzivna pridelava sadja za človeka in naravo...

Posadili avtohtono slovensko visokodebelno vrsto jablane

08-04-2024

V Ljutomeru, dne 21. 3. 24 V okviru projekta Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane katerega namen je ozaveščanje mlajših generacij o pomembnosti in koristnosti trajnostne ekološke pridelave, so učenci OŠ Ivana Cankarja skupaj s predstavniki Ekološke kmetije Kovačič in zavodom JEDRO posadili avtohtono slovensko vrsto jablane carjeviča. Ob tem jim je predstavnik...

Uspešno zaključen projekt sodelovanja LAS "Incoming agencija"

05-04-2024

Projekt sodelovanja LAS z naslovom Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe - Incoming agencija je povezal šest lokalnih akcijskih skupin na širšem območju Prlekije, Podravja in Slovenskih goric z željo po izboljšanju turistične prepoznavnosti območja in trženju turističnih storitev. Partnerske LAS smo, na čelu z vodilnim partnerjem LAS Ovtar Slovenskih goric, ustanovile...

Operacija "Razvojni obrat SKZ Ljutomer - Križevci"

10-08-2023

Partnerji v projektu: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o., KGZS - ZAVOD Murska Sobota, JEDRO, Ljutomer, so.p. Celotna vrednost operacije z DDV: 126.735,82 €Višina upravičenih stroškov brez DDV: 62.332,44 €Predvidena višina sofinanciranje iz sredstev CLLD: 49.865,95€Trajanje projekta: 1.7.2022 – 31. 8. 2023

Maj 2023 – Usposabljanja na ekološki kmetiji Kovačič

29-05-2023

Slastne, rdeče, mamljive, zdrave, ekološke….jagode! Naučili smo se določiti tehnološko zrelost jagod, pravilno tehniko obiranja in spravila jagod, ob pomoči Daniela Kovačiča. Vsekakor pa ni šlo brez sladkanja z rdečimi lepoticami.