Aktualno

Predstavitev LAS Prlekija na Prleškem sejmu, 5. 8.

01-08-2017

Vabimo vas, da obiščete razstavni prostor LAS Prlekija na tradicionalnem Prleškem sejmu, ki bo potekal v soboto, 5. avgusta 2017, in se seznanite z delovanjem in aktivnostmi Lokalne akcijske skupine Prlekija ter izveste več o odobrenih ali izvedenih operacijah, sofinanciranih z evropskimi sredstvi v okviru programa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

LAS Prlekija uspešna s prijavo operacije GLAMUR v okviru javnega poziva za sodelovanje LAS

27-07-2017

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila operacijo GLAMUR, ki smo jo v sodelovanju prijavili LAS Prlekija s partnerji LAS Ovtar Slovenskih goric ter z avstrijskima LAS Verein zur Förderung Steirischen Vulkanlandes in društvom Verein Genuss am Fluss im Steirischen Vulkanland v marcu 2017 na 1. Javni poziv podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Višina odobrenih evropskih sredstev za LAS Prlekija znaša...

Povabilo članom LAS na Strokovni posvet slovenskih LAS in konferenco o sodelovanju s portugalskimi LAS

20-07-2017

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, katerega članica je tudi LAS Prlekija, organizira v oktobru večdnevni strokovni posvet LAS z obiskom Portugalske in sodelovanjem na konferenci o sodelovanju med slovenskimi in portugalskimi LAS. LAS Prlekija lahko krije stroške udeležbe za 2 - 3 člane LAS Prlekija. Za več informacij pokličite na tel. št. 02 585 13 40 ali pišite na info@prlekija.com. Prijave zbiramo do 25. 07. 2017.

Aktivnosti vodilnega partnerja LAS Prlekija v okviru prijav projektov sodelovanja LAS

20-07-2017

Vodilni partner LAS Prlekija (Prleška razvojna agencija) je v sredini julija skupaj z 10 partnerji oddal na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vlogo operacije z naslovom "Zgodbe rok in krajev". Gre za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin, sofinancirano iz sredstev Evropskega regionalnega sklada. Glavni namen operacije je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.

LAS Prlekija (še vedno) v pričakovanju odobritev operacij

17-07-2017

Kot ste že obveščeni, je LAS Prlekija uspešno izpeljala vse zahtevane postopke dveh javnih pozivov za izvajanje operacij pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju osmih občin Prlekije. Na potrditev iz strani Agencije RS za kmetijske trge tako čaka 10 operacij, ki smo jih oddali konec marca. Na potrditev iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa čaka 9 predlaganih operacij, ki smo jih oddali konec aprila. Potrditve operacij...

Najava 4. slovenskega podeželskega parlamenta

12-07-2017

Na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirajo partnerji Mreže za podeželje 4. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT. Okoli 300 predstavnikov slovenskega in evropskega podeželja se bo zbralo 21. in 22. septembra 2017 predvidoma v Novem mestu ali bližnji okolici.

Več iz rubrike Aktualno

Ne spreglejte

Komentar Upravnega odbora DRSP na odgovor na poslano pismo ministru Židanu

12-07-2017

Ker se slovenski LAS in DRSP kot mreža slovenskih LAS soočajo z precejšnjimi problemi pri svojem delovanju, je v juniju predsednik DRSP Aleš Zidar na ministra Dejana Židana in državno sekretarko Tanjo Strniša naslovil pismo, v katerem je opisal najpomembnejšo problematiko delovanja LAS in prosil za možnost sestanka, na katerem...

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

02-03-2017

Pristop LEADER/CLLD je prepoznan kot uspešen model razvoja lokalnih skupnosti, v programskem obdobju 2014–2020 je načrtovanih 2.536 lokalnih akcijskih skupin in 9,8 mrd €. Potrebni so napori za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje v tem programskem obdobju. Potekajo razprave o razvoju pristopa v programskem obdobju po 2020.

Evropska Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

06-02-2017

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki bo potekalo 12 tednov. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in...

Več iz rubrike Ne spreglejte