Aktualno

Sedem projektov LAS Prlekija že prejelo sredstva ESRR

09-01-2019

Upravičenci iz sedmih od skupno devetih zaključenih projektov v okviru 2. javnega poziva LAS Prlekija so do konca leta 2018 prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je omogočilo dvema upravičencema dokončanje projektov v letu 2019, sicer pa dokazalo, da je zanesljiv in učinkovit partner pri lokalnem in regionalnem razvoju. Kompliment vsem zaslužnim!

Zaostanek pri izplačilih zaključenih projektov iz EKSRP

09-01-2019

Kljub zagotovilom Ministrstva za kmetijstvo, da bodo zahtevki, vloženi do konca avgusta 2018, izplačani še v istem letu, se odgovorni niso držali lastnih obljub. V LAS Prlekija smo do konca junija 2018 vložili na AKTRP 8 zahtevkov, avgusta smo vložili deveti zahtevek, vendar smo prejeli plačila iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja zgolj za štiri od desetih pravočasno zaključenih projektov v letu 2018. Merilo uspešnosti lokalnih akcijskih skupin je...

LAS Prlekija objavila 3. javni poziv za izbor operacij - sofinanciranje iz sklada EKSRP

07-01-2019

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2019 - 2020. Rok za oddajo vlog na 3. javni poziv je 28. februar 2019. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 373.290,53 EUR. Delež sofinanciranja...

Upravni odbor in skupščina LAS Prlekija potrdila objavo 3. in 4. javnega poziva LAS Prlekija

20-12-2018

V torek, 18. decembra 2018 sta v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekali 11. seja Upravnega odbora LAS in 5. seja Skupščine LAS Prlekija. Osrednja točka obeh dnevnih redov je bila objava 3. in 4. javnega poziva LAS Prlekija za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija. 3. javni poziv LAS Prlekija, bo omogočil črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in bo objavljen 7. januarja 2019...

Vabilo na 5. sejo skupščine LAS Prlekija

17-12-2018

Spoštovani partnerji LAS Prlekija! Vabimo vas na 5. sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Prlekija, ki bo v torek, 18. 12. 2018, ob 13.00 uri v Info centru Biomura na Moti pri Ljutomeru (gostilna Trnek).

3. in 4. poziv LAS Prlekija bosta objavljena predvidoma meseca decembra

21-11-2018

Ekipa vodilnega partnerja (PRA) pripravlja 3. in 4. javni poziv LAS Prlekija, ki bosta objavljena predvidoma prihodnji mesec. O objavi obeh pozivov bodo odločali organi LAS Prlekija.

Več iz rubrike Aktualno

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Izvajanje projekta Zaposlitveni center Ljutomer

23-05-2018

V okviru projekta Zaposlitveni center Ljutomer, ki se izvaja preko 2. javnega poziva LAS Prlekija in se sofinancira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v petek potekal posvet z naslovom »SOCIALNO PODJETNIŠTVO - Socialno varstvene storitve in programi«. Po posvetu je sledilo še slovesno odprtje Zaposlitvenega centra...

Vabilo na delavnico "Praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija"

26-03-2018

V sklopu izvajanja operacije z akronimom »Stari sadovnjaki nova vrednost«, ki je bila izbrana v okviru 1. Javnega poziva LAS Prlekija in se delno sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Vas vabimo na delavnico: praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija...

Vabilo na delavnice v okviru operacije Jem lokalno 2

06-02-2018

V sklopu projekta Jem lokalno 2, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s partnerji vabi na več delavnic: "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Stročja vas - VABILO.pdf "Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok" - torek, 6. 2. 2018 ob...

Ureditev Turistično promocijskega centra Stara Gora

31-01-2018

Z ureditvijo Turistično promocijskega centra na Stari Gori želijo v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici povezati lokalne proizvajalce in jih vključiti v turistično ponudbo, promovirati lokalne proizvode, zagotoviti čim boljšo ponudbo obiskovalcem - turistom in izletnikom in s tem doseči osnovni cilj operacije - turistično dejavnost v občini prenesti na...

Revitalizacija vaških mlak in ureditev rastlinske čistilne naprave na Stari Cesti

31-01-2018

Na pobudo prebivalcev Stare Ceste bodo partnerji (Skupina Fabrika d. o. o., Turistično društvo Stara Cesta, KS Stara Cesta in Občina Ljutomer) v operaciji z akronimom "Od mlake do mlake" z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta ter z uporabo ekoremediacij...

Projekt "Prleški lončar"

21-12-2017

V Centru DUO, enoti Zavoda Marianum Veržej, so pričeli v septembru izvajati operacijo Prleški lončar, kjer s projektnim partnerjem, z Lončarstvom Žuman iz Ljutomera, skušajo aktualizirati poklic lončarja, razviti nove izdelke, ki bi bili tržno zanimivi za sodobnega kupca, predvsem pa v lokalno okolje prinesti nova znanja in spretnosti oblikovanja gline...

Več iz rubrike Izvajanje operacij