Aktualno

Dodatna opozorila za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

01-07-2020

Le še teden dni je do izteka roka za oddajo vlog na 5. javni poziv LAS Prlekija! Potencialne prijavitelje bi radi dodatno opomnili, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri oddaji vloge: upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Vlogi torej morate (vlagatelj in morebitni partnerji) priložiti potrdilo od FURS-a, da imate na dan oddaje vloge na LAS plačane vse...

Povabilo članom LAS Prlekija na strokovno ekskurzijo slovenskih LAS z ogledom dobrih praks v Estonijo in Latvijo

22-06-2020

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, katerega članica je LAS Prlekija, organizira večdnevno strokovno ekskurzijo LAS z ogledi dobrih praks v Estonijo in Latvijo. Tema letošnje strokovne ekskurzije DRSP je upravljanje varovanih območij in pametne vasi in bo potekala od 9. do 13. 9. 2020.Udeleženci ekskurzije si boste lahko različne primere dobrih praks izvajanja projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER / CLLD in se srečali s predstavniki LAS obeh držav. V okviru...

Poziv za nastop na sejmu AGRA 2020

22-06-2020

Po obdobju negotovosti, ki jo je prinesla epidemija novega koronavirusa, smo prejeli obvestilo, da bo 58. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni potekal v predvidenem terminu od 22. do 27. avgusta 2020. Člane in izvajalce projektov LAS Prlekija ter ponudnike vključene v mrežo GlaMUR zato z veseljem vabimo, da se predstavijo na zdaj že tradicionalnem skupnem nastopu Pomurskih lokalnih akcijskih skupin v dvorani D. Namen nastopa na sejmu je predstaviti...

Izvedba delavnic za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

22-06-2020

V Apačah, Sv. Juriju ob Ščavnici in na Razkrižju smo 15. in 16. junija izvedli delavnice za potencialne prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija, na katerih smo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov. Predstavitev z delavnic je na voljo TUKAJ, vprašanja in odgovore v zvezi s 5. javnim pozivom objavljamo TUKAJ. Za vse informacije smo vam na voljo na tel. št. 02 585 13...

Novinarska konferenca LAS Prlekija

12-06-2020

V četrtek ,11. junija 2020 smo ob kapelici Sv. Ane v Križevcih pri Ljutomeru izvedli novinarsko konferenco, da bi novinarje in javnost seznanili z dokončnimi rezultati 3. in 4. javnega poziva LAS Prlekija. Obenem smo podali ključne informacije o trenutno odprtima 5. in 6. javnim pozivom LAS Prlekija, ki sta predvidoma zadnja javna poziva LAS Prlekija v tem programskem obdobju. Izjavo so podali Niko Miholič (predsednik LAS Prlekija), Goran Šoster (direktor...

Vabilo na delavnice za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija

02-06-2020

Vabimo vas na DELAVNICE za prijavitelje na 5. javni poziv LAS Prlekija. Izbrani projekti bodo prispevali k uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020 s sofinanciranjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Na delavnicah bomo predstavili javni poziv, vlogo in možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov.Urnik delavnic: v ponedeljek, 15. 6. 2020 ob 10.00 uri, v prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje, Šafarsko 42, Razkrižje; v torek, 16. 6. 2020 ob 10.00...

Izvajanje operacij (SLR 2014-2020)

Delavnice v okviru operacije Pametne vasi za jutri - zbiranje prijav do 17. 7. 2020

22-06-2020

Poznavanje in uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov se je v preteklih mesecih, ko smo bili ločeni od bližnjih, odvisni od informacij iz medijev in prepuščeni sami sebi, izkazalo kot pomembno orodje za ohranjanje stikov in pridobivanje podatkov, pomembnih za vsakodnevno življenje. Mladi z uporabo digitalnih tehnologij nimamo nobenih težav...

Sončna elektrarna za samooskrbo Športnega centra Radenci

22-06-2020

Občina Radenci je bila v okviru prijave na 3. javni poziv LAS Prlekija uspešna pri prijavi projekta Sončne elektrarne za samooskrbo Športnega centra Radenci. Občina Radenci je prepoznavna turistična destinacija, ki gradi svojo dejavnost na naravnih zdravilnih faktorjih se močno zaveda pomena ohranitve narave in naravnih virov, zato se odloča...

Jejmo dobrote naših lokalnih ponudnikov!

31-03-2020

Danes se zaradi razmer, v katerih smo se znašli, morda bolj kot kadarkoli prej veča zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Lokalna hrana ima namreč pred uvoženo številne prednosti, med katerimi prednjačijo kakovost, svežina in varnost. Z mobilno aplikacijo Klopotec, ki smo jo razvili v okviru projekta Glamur, lahko odkrijete...

Aplikacija VIA Prlekija združuje več kot 300 različnih ponudnikov in lokacij

27-03-2020

Z željo, da vsem prebivalcem območja LAS Prlekija v času koronavirusa olajšajo dostop do informacij o lokalnih ponudnikih domače prehrane na območju LAS Prlekija, so na spletni strani hwww.viaprlekija.si vzpostavili prikaz vpisanih ponudnikov lokalne prehrane. Ponudnike je mogoče iskati, s klikom na gumb "Več informacij" ter tako pridobiti kontaktne podatke...

Izvajanje projekta Zaposlitveni center Ljutomer

23-05-2018

V okviru projekta Zaposlitveni center Ljutomer, ki se izvaja preko 2. javnega poziva LAS Prlekija in se sofinancira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v petek potekal posvet z naslovom »SOCIALNO PODJETNIŠTVO - Socialno varstvene storitve in programi«. Po posvetu je sledilo še slovesno odprtje Zaposlitvenega centra...

Vabilo na delavnico "Praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija"

26-03-2018

V sklopu izvajanja operacije z akronimom »Stari sadovnjaki nova vrednost«, ki je bila izbrana v okviru 1. Javnega poziva LAS Prlekija in se delno sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Vas vabimo na delavnico: praktičen prikaz zimske rezi sadnega drevja za lastnike travniških sadovnjakov na območju LAS Prlekija...